top of page
billede5.jpg

Ordensregler

 

Afbrænding af Haveaffald

Afbrænding af haveaffald må kun foregå efter Næstved Kommunes retningslinjer.

 

Affald

Alt køkkenaffald fjerner man selv. Skraldestativet på p-plads ved Ryttervej må IKKE benyttes, da den tilhøre spejderne.
 

Gebyrer

Gebyr ved for sen indbetaling af haveleje:
   1. rykker tilsendes 15. maj og tillægges : kr. 100

    2. rykker tilsendes 01. juni og tillægges yderligere:  kr. 200

 

Husdyr

Kaniner og høns og lign. er ikke tilladt.

Hund og kat må ikke være til gene for andre, kat skal være i snor i egen have. Hunde SKAL føres i snor, udenfor egen have.

Leje af daghaver:

Ved udlejning af daghave opkræves depositum, svarende til 1 års leje. Udbetales ved ophør, hvis haven findes udlejningsklar.

Lukning af bom:

Efter ind-/udkørsel til haveforeningens område skal bommen lukkes ned. 

 

Kørsel på skolesti:

Kørsel på haveforeningens område samt skolesti må ske med max 20 km/t gældende fra bom ved Ryttervej.
 

Rotter-skadedyr

Opdages eller haves der mistanke til rotter/skadedyr i egen have, rettes henvendelse til formand/bestyrelse, som melder direkte til Næstved Kommune. 

 

Tilladelse til bebyggelse

Tilladelse til opførelse af havehus, redskabsskur, overdækket terrasse og lignende indhentes hos formand/bestyrelsen INDEN påbegyndelse, som sender ansøgning til kommunen.

 

Trampoliner:

Ved opsætning af trampoliner skal disse nedgraves efter marts 2022.
 

Vand:

Brug af vand bør ske med omtanke (fællesmåler). Ingen vanding med brug af slange. Bassiner må opfyldes med max 500 liter.
 

Vedligeholdelse:

Vedligeholdelse af vej/sti ud for egen grund foretages af lejeren ud til midten. Lejere med grund ud mod skolesti, står ligeledes for vedligeholdelse af dette areal (rabat og hæk). Ved manglende vedligeholdelse af egen have, sendes påtale skriftligt. Efter 2. påtale, kan bestyrelsen beslutte opsigelse af lejemål.
 

Ved fraflytning:

Ved fraflytning/opsigelse af kolonihave eller daghave, skal haven afleveres i rimelig stand dvs. udlejningsklar. Bestyrelsen besigtiger og godkender haven.
Findes haven ikke i rimelig stand til udlejning, bliver dette gjort af lejeren, eller i sidste ende på lejerens regning.

Salg af bygninger samt efterfølgende ansvar kan ikke pålægges bestyrelsen, men lejer alene.

Venteliste:

Ved opskrivning på venteliste opkræves et gebyr på 200,-. Dette gælder i et kalenderår ad gangen, og kan forlænges ved ny indbetaling.

bottom of page